Schnupperprouf bei der Izeger Musek
Date: 12/07/2019 19:30 - 12/07/2019 21:00
Information: Wéi all Joer organiséiert d'Izeger Musek den 12. Juli eng Schnupperprouf fir jiddereen, dee mam Gedanke spillt, eventuell an dësem flotten Orchester mat ze spillen.
D‘Schnupperprouf ass eng Porte ouverte, déi all Joer vun der Fanfare Izeg
ugebuede gëtt. Hei däerf jiddereen an enger labberer Atmosphär an op
sengem Niveau matspillen a ka sech e Bild vun der Musek maachen. Sollt
deen éischten Androck gutt sinn, däerf en och weiderhi matmaachen.
Fir un allem kënnen d‘Eltere vun de ganz jonke Musikanten hei eng
Äntwert op all hir Froe kréien.
Kommt einfach dohinner. Rendez-vous ass den 12. Juli 2019 um 19h30 am
Musekssall, zu Izeg (Parkplaz bei der Kierch).

Informéiert Iech op http://fanfizeg.org/ iwwer d'Fanfare Izeg