Generalversammlung vun der Fanfare Izeg
Date: 26/02/2019 20:00 - 26/02/2019 22:00