Generalversammlung vun de Frënn vun der Izeger Musek
Date: 25/02/2020 19:30 - 25/02/2020 20:00
Where: Izeg/Sall am Duerf 3, rue de Hesperange 5959 Itzig